Wolni z wolnymi, równi z równymi i zacni z zacnymi.

Rex regnat et non gubernat

 • Thomas Jefferson

  Kiedy obywatele obawiają się swojego rządu, jest to tyrania. Gdy to rząd obawia się obywateli, mamy do czynienia z wolnością.
 • Margaret Thatcher

  Unia Europejska jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów.
 • Włodzimierz Lenin

  Socjalizm to nic innego jak państwowy monopol kapitalistyczny stworzony dla korzyści wszystkich ludzi.
 • Ralph Waldo Emmerson

  Religia jednego wieku staje się literacką rozrywką następnych.
 • Soren Kierkegaard

  Są dwa sposoby w jakie człowiek może dać się ogłupić. Pierwszy to uwierzyć w rzeczy nieprawdziwe. Drugi, to nie wierzyć w prawdziwe.
 • Ayn Rand

  Jako że nie istnieje taki byt, jak “społeczeństwo”, ponieważ społeczeństwo to pewna liczba indywidualnych jednostek, zatem idea, że “społeczny interes” jest ważniejszy od interesu jednostek, oznacza jedno: że interes i prawa niektórych jednostek zyskuje przewagę nad interesem i prawami pozostałych.
 • Terence McKenna

  Skoro już w XIX wieku zgodziliśmy się przyznać, że człowiek pochodzi od małpy, najwyższy czas pogodzić się z faktem, że były to naćpane małpy.
 • Aleister Crowley

  Czyn wole swą, niechaj będzie całym Prawem.

  Nie masz żadnego prawa prócz czynienia twej woli. Czyn ja i nikt inny nie powie nie.

  Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą.

  Nie ma boga prócz człowieka.

  Człowiek ma prawo żyć wedle swych własnych praw
  żyć tak jak tego chce
  pracować tak jak chce
  bawić się tak jak chce
  odpoczywać tak jak chce
  umrzeć kiedy i jak chce

  Człowiek ma prawo jeść to co chce: pić to co chce: mieszkać tam gdzie chce: podróżować po powierzchni Ziemi tam gdzie tylko chce.

  Człowiek ma prawo myśleć co chce
  mówić co chce: pisać co chce: rysować, malować, rzeźbić, ryć, odlewać, budować co chce: ubierać się jak chce

  Człowiek ma prawo kochać jak chce

  Człowiek ma prawo zabijać tych, którzy uniemożliwiają mu korzystanie z tych praw

  niewolnicy będą służyć

  Miłość jest prawem, miłość podług woli.
 • Anarchizm metodologiczny

  Anarchizm metodologiczny - jest programem (a właciwie antyprogramem), zgodnie z którym należy z wielką ostrożnością podchodzić do każdej dyrektywy metodologicznej, (w tym do samego anarchizmu) bowiem zaistnieć może sytuacja, w której lepiej jest z anarchizmu zrezygnować (aby nie hamować rozwoju wiedzy) niż go utrzymywać.
  Paul Feyerabend
 • Strony

 • Reklamy

Pupilla Libertatis

Rex regnat et non gubernat
król panuje, ale nie rządzi

bycie Polakiem oznacza człowieka szanującego wolność swoją i innych,

dlatego Polacy zwracają się do siebie Pani/Pan, bo nie mają żadnego innego Pana nad sobą,

Polacy panują/władają co zostało ustanowione konstytucją Nihil novi z 1505. (nic nowego bez powszechnej zgody, co należy rozumieć jako: nie można uchwalić nowego prawa, na które nie zgodzi się Sejm reprezentujący powszechny interes szlachty)

Nihil novi później stało się synonimem norm demokratycznych. W tym zastosowaniu, jest ściśle analogiczne do jednego z najbardziej znanych haseł amerykańskiej wojny o niepodległość „Nothing About Us Without Us”

„Polskie obowiązki to obowiązki wskrzeszenia dawnej potęgi gospodarczej i kulturowej naszego kraju, czyli wskrzeszenia wolnościowego, pluralistycznego, tolerancyjnego, wielonarodowego społeczeństwa cywilizacji łacińskiej składającego się z autonomicznych prowincji.

Polska to nasz obowiązek – ale Polska to nie żadne państwo, ale kraj, obszar, kultura, cywilizacja, historia, tradycja.” http://polacy.eu.org/5785/obowiazki-polskie/

„Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.” Roman Dmowski

„Post-PRL-owcy i post-Polacy nie rozumieją, że Rzeczpospolita była imperium, które rozwinęło się z jądra piastowskiego i przywabiło, przytuliło i przyhołubiło swoim pięknem i uniwersalizmem najenergiczniejszych przedstawicieli większości narodów europejskich oraz niejednego azjatyckiego. Sprawiło, że rusińska i litewska elita stała się Polakami. Fundament jest piastowski, spuścizna jest jagiellońska.”

MAREK JAN CHODAKIEWICZ

… jesteśmy w kluczowym momencie dziejów. Albo z tej masy wyzwolonych chłopów [pańszczyźnianych] zbudujemy prawdziwy Naród, albo szybko roztopimy się między silniejszymi. Bo chłopa to różni od szlachcica, że ten drugi nie zniesie nad sobą pana. Chłop zaś pana potrzebuje

„Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska, Litwa i Ruś zjednoczone Unią Lubelską 1569”

Unia lubelska z 1569 roku

1. W Imię Pańskie, Amen. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej (…).

3. Iż już Korona i Wielki Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało,a także nieróżna ale jedna spólna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła.

4. A temu obojem narodowi, żeby już wiecznemi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król spólny rozkazował, który spólnymi głosy od Polaków i od Litwy obran, a miejsce obierania w Polszcze, a potym na Królestwo Polskie pomazan i koronowan będzie, któremu obieraniu wedle przywileju Aleksandrowego* niebytność której strony przekazać nie ma, albowiem powinnie et ex debito** rady i wszystkie stany Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego wzywane być mają. (…)

7. A przy koronacyi nowego króla mają być przez króla koronowanego poprzysiężonei zaraz konfirmowane na jednym liście i jednymi słowy na wieczne czasy prawa, przywileje i wolności poddanych wszystkich obojga narodów i państw tak złączonych.

8. Sejmy i rady ten oboj naród ma zawżdy mieć spólne koronne pod królem polskim panem swym i zasiadać tak panowie między pany osobami swemi, jako posłowie między posły i radzić o spólnych potrzebach, tak na sejmie jako i bez sejmu w Polszcze i w Litwie. (…)

16. Sejmów innych żadnych osobnych stanom koronnym i litewskim król J.M. składać nie będzie, jedno zawżdy spólne sejmy temu obojemu narodowi, jako ciału jednemu w Polszcze składać będzie, gdzie się J.K.Mci i radom koronnym i litewskim najsłuszniej zdać będzie (…).

*Przywilej mielnicki z 1501 r.
**i z obowiązku.

Reklamy
 
%d blogerów lubi to: