Wolni z wolnymi, równi z równymi i zacni z zacnymi.

Rex regnat et non gubernat

 • Thomas Jefferson

  Kiedy obywatele obawiają się swojego rządu, jest to tyrania. Gdy to rząd obawia się obywateli, mamy do czynienia z wolnością.
 • Margaret Thatcher

  Unia Europejska jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów.
 • Włodzimierz Lenin

  Socjalizm to nic innego jak państwowy monopol kapitalistyczny stworzony dla korzyści wszystkich ludzi.
 • Ralph Waldo Emmerson

  Religia jednego wieku staje się literacką rozrywką następnych.
 • Soren Kierkegaard

  Są dwa sposoby w jakie człowiek może dać się ogłupić. Pierwszy to uwierzyć w rzeczy nieprawdziwe. Drugi, to nie wierzyć w prawdziwe.
 • Ayn Rand

  Jako że nie istnieje taki byt, jak “społeczeństwo”, ponieważ społeczeństwo to pewna liczba indywidualnych jednostek, zatem idea, że “społeczny interes” jest ważniejszy od interesu jednostek, oznacza jedno: że interes i prawa niektórych jednostek zyskuje przewagę nad interesem i prawami pozostałych.
 • Terence McKenna

  Skoro już w XIX wieku zgodziliśmy się przyznać, że człowiek pochodzi od małpy, najwyższy czas pogodzić się z faktem, że były to naćpane małpy.
 • Aleister Crowley

  Czyn wole swą, niechaj będzie całym Prawem.

  Nie masz żadnego prawa prócz czynienia twej woli. Czyn ja i nikt inny nie powie nie.

  Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą.

  Nie ma boga prócz człowieka.

  Człowiek ma prawo żyć wedle swych własnych praw
  żyć tak jak tego chce
  pracować tak jak chce
  bawić się tak jak chce
  odpoczywać tak jak chce
  umrzeć kiedy i jak chce

  Człowiek ma prawo jeść to co chce: pić to co chce: mieszkać tam gdzie chce: podróżować po powierzchni Ziemi tam gdzie tylko chce.

  Człowiek ma prawo myśleć co chce
  mówić co chce: pisać co chce: rysować, malować, rzeźbić, ryć, odlewać, budować co chce: ubierać się jak chce

  Człowiek ma prawo kochać jak chce

  Człowiek ma prawo zabijać tych, którzy uniemożliwiają mu korzystanie z tych praw

  niewolnicy będą służyć

  Miłość jest prawem, miłość podług woli.
 • Anarchizm metodologiczny

  Anarchizm metodologiczny - jest programem (a właciwie antyprogramem), zgodnie z którym należy z wielką ostrożnością podchodzić do każdej dyrektywy metodologicznej, (w tym do samego anarchizmu) bowiem zaistnieć może sytuacja, w której lepiej jest z anarchizmu zrezygnować (aby nie hamować rozwoju wiedzy) niż go utrzymywać.
  Paul Feyerabend
 • Strony

 • Reklamy

Manifest Libertariański

Posted by psychoneurocybernauta w dniu 1 Maj 2009

My, Polscy Libertarianie wierząc, że dobrobyt wszystkich Polaków da się osiągnąć jedynie poprzez wolność każdego obywatela i liberalizm gospodarczy prezentujemy w niniejszym Manifeście nasze postulaty i przekonania.
Lata komunistycznej dyktatury cofnęły nasz kraj. Rządy po 1989 r. przeprowadziły zdecydowanie niewystarczające zmiany i rzuciły nas w otchłań biurokracji, wysokich podatków i bezsensownej opieki socjalnej. Szansa, którą dostaliśmy została niestety zmarnowana. My pragniemy zaś żyć w kraju mającym szansę na rozwój. Kraju wolności i kapitalizmu. Kraju, w którym państwo nie zabiera nam większości naszych zarobków, a założenie firmy nie ciągnie się w nieskończoność. Kraju wolnym od biurokracji i “opieki” państwa.

Wolność jest niezbywalnym prawem każdego z nas. Na niej właśnie opieramy w dużej mierze nasze poglądy. Uważamy, że wolność każdego człowieka ograniczona może być jedynie przez godność, własność, wolność, zdrowie i życie drugiego człowieka. Uważamy zatem, że każdy może robić to co chce jeśli tylko nie narusza to niczyich praw. Jednocześnie sprzeciwiamy się dyskryminacji we wszelkich jej formach. Wszyscy ludzie są równi bez względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie, poglądy czy orientację seksualną.

Postulujemy zdecydowany Liberalizm Gospodarczy. Polityka gospodarcza powinna opierać się na wolnym rynku i konkurencji, bez monopoli, pozwoleń ani innych ograniczeń, gdyż tylko to zapewni nam dobrobyt i stały wzrost gospodarczy. Warto przypomnieć, że jest to jedyny system gospodarczy zapewniający krajom dobrobyt – wystarczy przywołać tutaj kilka przykładów jak USA, Japonia, Wielka Brytania czy Irlandia.

Postulujemy przekształcenie ustroju Polski w zdecentralizowaną Republikę Federalną z województwami jako jednostkami terytorialnymi o szerokiej autonomii. Gminy powinny być zniesione a ich kompetencje przekazane powiatom. Ponadto postulujemy zniesienie urzędu premiera i przekazanie jego kompetencji prezydentowi RP oraz utworzenie urzędu wicepremiera z uprawnieniami na wzór północnoamerykański. Oprócz tego należy radykalnie zmniejszyć liczbę ministerstw. Jest to wyjście, które bardzo usprawni zarządzanie państwem i ograniczy destrukcyjną biurokrację.

Postulujemy przywrócenie kary śmierci za najcięższe przestępstwa oraz przywrócenie obowiązkowej pracy więźniów. Za niedopuszczalną uważamy sytuację, gdy pozbawieni wolności żyją w lepszych warunkach niż niejeden praworządny obywatel.

Jako libertarianie jesteśmy przeciwko opiece socjalnej zapewnianej przez państwo, którą według nas powinni tym zająć się ludzie prywatni, fundacje i kościoły. Taki system istniał przez wiele lat w USA i Imperium Brytyjskim co zapewniało godziwe życie ludziom biedniejszym a obywatele tych krajów znacznie szybciej się bogacili, gdyż z ich dochodów nie zabierano bardzo dużych kwot na opiekę socjalną. Zwalczy to tzw. “szarą strefę” i fałszywe bezrobocie, które ma miejsce gdy ludzie zdolni do pracy nie zamierzają nawet podjąć się jej szukania.

Postulujemy likwidację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zastąpienie ich prywatnymi odpowiednikami. Urynkowienie ubezpieczeń społecznych zapewniłoby znaczący wzrost jakości świadczonych przez nie usług oraz bardzo duże oszczędności zostające w kieszeni każdego z nas.

Rola państwa ograniczona powinna być do “nocnego stróża”, który chroni zdrowie, życie i własność wszystkich jego obywateli. Pociągnie to za sobą także zdecydowaną walkę z biurokracją oraz uproszczenie praw i podatków do niezbędnego minimum. Postulujemy jednocześnie urynkowienie całej służby zdrowia i szkolnictwa, gdyż zapewni to ich niskie ceny i wysoki poziom.

Jasne są także nasze poglądy dotyczące religii. Nie jesteśmy antyklerykalni i zamiast lewicowego ateizmu postulujemy równość wszystkich religii bez faworyzowania którejkolwiek z nich przez państwo. Jesteśmy za eutanazją, gdyż jest ona niczym innym niż samobójczą wolą człowieka, który nie może samemu odebrać sobie życia. Jesteśmy jednak całkowicie przeciwni aborcji, gdyż jest to morderstwo – zbrodnia popełniona na bezbronnym, nienarodzonym jeszcze dziecku.

Nasz stosunek do Unii Europejskiej jest raczej negatywny. W naszej opinii jest ona lewicowa, nie wolnorynkowa i biurokratyczna. Uważamy, że powinna istnieć jedynie jako organizacja paneuropejskiej współpracy gospodarczej, która zapewniałaby w obrębie swych granic nieograniczony przepływ towarów, kapitału i ludności. Nie może ona jednak mieć żadnego prawa do ingerencji w sprawy wewnętrzne któregokolwiek z krajów członkowskich i spoza wspólnoty. Jesteśmy także przeciwko przyjęciu waluty Euro.

Naszych postulatów nie da się spełnić natychmiast. Jest to projekt wymagający wdrażania go przez wiele lat, lecz jego wypełnienie zapewniłoby nam wszystkim dobrobyt i wolność.

Libertarianie Polski, łączmy się! Nie mamy nic do stracenia prócz wysokich podatków!

http://libertarianin.pl/manifest/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: